2006 – Maakonna puuetega inimeste aastalõpuüritus 8.12.2006