Tegevus 2012

Tegevus 2012

I kvartal

Võrgustiku projektide 2011.a aruande koostamine ja esitamine
Koja ja liikmesorganisatsioonide võrgustiku projektide koostamine, vormistamine ja esitamine EPIF-le
„Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva“ projekti aruandluse koostamine ja esitamine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste süsteem Eestis – küsitlusele vastamine
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
KOV tegevustoetuse aruannete koostamine ja esitamine
Jõgevamaa Tugikeskuse teabepäev
Projekti „Puuetega inimeste XI perepäeva“ töökoosolekud, projekti koostamine ja esitamine
Kohtumine Päästeametiga
SA Dharma koolitusel osalemine
Kohtumine Videviku tegijatega
Jõgevamaa Koostöökoja seminaril ja üldkoosolekul osalemine
Jõgevamaa Kutsehaigete üldkoosolek
JPIK 3 juhatuse koosolekut
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

II kvartal

Teabepäev „Tervislik vananemine“
Võrgustiku projektide I kvartali aruande koostamine ja esitamine
Teabepäev tugiisikuteenusest
Jõgevamaa Koostöökoja seminaril osalemine
EPIK liikmete küsitlusele vastamine
SA Dharma küsitlusele vastamine
EPIK konverentsil „Koostöö jõud“ ja üldkoosolekul osalemine
Ettekanne JAEK MTÜ-de koolitusel
SA Dharma koolitusel osalemine
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek ja teabepäev
EPIF jaEPIK teabepäev võrgustiku rahastusest
SKA teabepäev
Liikmesorganisatsioonide esindajate ümarlaud
Kohtumised Kasepääl perepäeva teemadel
Jõgevamaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu üldkoosolek
Maakondlik puuetega inimeste XI perepäev Kasepääl
Jõgevamaa Südamehaigete üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek
Kohtumine Sa Dharma esindajatega
Maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaual osalemine
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt
JPIK 2 juhatuse koosolekut
Jõgeva MV rehabilitatsiooni ja tehnilise abivahendi komisjonis osalemine

III kvartal

Võrgustiku projektide II kvartali aruande koostamine ja esitamine
Jõgevamaa vaimupuuetega Inimeste Tugiühingu suvelaager
Ettevalmistused tehniliste abivahendite messi korraldamiseks
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
Jõgevamaa Koostöökoja seminaril ja üldkoosolekul osalemine
EPIK üldkoosolekul ja suvekoolis osalemine
SA Dharma koolitus
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu teabepäev, üldkoosolek
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
JPIK 2 juhatuse koosolekut
Maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaual osalemine
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

IV kvartal

Võrgustiku projektide III kvartali aruande koostamine ja esitamine
Täiendkoolitus tugiisikutele
LEPÜ ja Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu teabepäev
Puuetega laste vanematele teabepäev koostöös Jõgeva Vallavalitsusega
Liikmesorganisatsioonide esindajate ümarlaud
EPIK üldkoosolekul ja arendusseminaril osalemine
Kodulehe uuendus
OVL juhatuse koosolekul ettekanne Koja tegevusest
JPIk 2 juhatuse koosolekut
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek ja teabepäev
Tehniliste abivahendite mess
Koolitus/loeng “Puudega inimene ja perekond ning suhted” – Toivo Niiberg
Tugiisikute supervisioon
EPIK rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents „Puudega inimesed – 20 aastat muutuste tuultes“
JPIK üldkoosolek