Tegevus 2016

2016 projektid:
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide tegevusprogramm 2016 – rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu 
Projekti eesmärgiks on:
• Arendada organisatsiooni süsteemselt läbi meeskonnatöö ning parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut teadlikkuse tõstmise ja erinevate teenuste pakkumisega ning motiveerida puuetega inimesi tööturule sisenemiseks ja/või seal püsimiseks.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevus on suunatud liimesorganisatsioonidele ja maakonna puuetega inimestele, nende pereliikmetele, hooldajatele, toetajatele, tugiisikutele kaasates omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ning koostööpartnereid.

Puuetega inimeste õppereis ja abivahendita messid – PRIA Leader meede
Projekti eesmärgiks korraldada õppereis osalemiseks koguperepeol „Puude taga on inimene“
Abivahendite messi korraldamisega soovitakse tõsta inimeste teadlikkust olemasolevatest abivahenditest ja nende kasutamisvõimalustest. On ju tehnilised abivahendid, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, samuti parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet.

Tegevus 2016

I kvartal
Koja ja liikmesorganisatsioonide võrgustiku projektide koostamine, vormistamine ja esitamine EPIF-le.
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste aruannete koostamine ja esitamine
„Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva“ projekti aruandluse koostamine ja esitamine.
Projekti „Puuetega inimeste õppereis ja abivahendite messid“ töökoosolekud, projekti koostamine ja esitamine
Teabepäev „Seadusandluse muudatused, abivahendite taotlemine, mis on Töötukassa ja mis SKA ülesanded ja teenused“
Vaegkuuljatele teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev-üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse teabepäev
Projekti „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele“ töökohtumine.
Jõgevamaa Koostöökoja seminar ja üldkoosolek
JPIK  juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

II kvartal
Võrgustiku projektide I kvartali aruande koostamine ja esitamine
Õppereis osalemine koguperefestivalil „Puude taga on inimene“
Praktikant Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist
Koja teabepäev – Töötukassa „Töövõime hindamine“ ja Jõgevamaa Nõustamiskeskuse teenused
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja  üldkoosolek
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Südamehaigete üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgevamaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Kutsehaigete üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse üldkoosolek
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing üldkoosolek
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu õppereis-üldkoosolek
EPIK üldkoosolek
Maakonna sotsiaaltöötajate õppereis Ida-Virumaale
JPIK  juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

III kvartal
Võrgustiku projektide II kvartali aruande koostamine ja esitamine
EPIK suvekool Lääne-Virumaal
Teabepäev „Puu- ja köögiviljad meie toidulaual“, „KOV ja riiklikud teenused“
Projekti „Abivahendite mess“ töökoosolekud ja ettevalmistus
Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühingu suvelaager
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgeva Vaegkuuljata Ühingu ja Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu kohtumine
Järvamaa kutsehaigetega kohtumine
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek
JPIK juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

IV kvartal
Võrgustiku projektide III kvartali aruande koostamine ja esitamine
Koolitus/kovisioon „ Mis mind motiveerib“
Teabepäev „Tervislik toitumine“, „SKA ja Töötukassa kaudu abivahendite saamise võimalused“
EPIF koolitus “Veebilehtede haldamine“
Maakondlik üritus „Abivahendite mess“ läbiviimine
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu teabepäev
EPIK aastakonverents „Turism ja vaba aeg-kas kättesaadav kõigile? Puuetega inimeste piiriülene liikumine – üks EL põhiõigusi“
Jõgevamaa Kootöökoja seminar
JPIK üldkoosolek
JPIK juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt