Tegevus 2014

Tegevus 2014

I kvartal

Koja ja liikmesorganisatsioonide võrgustiku projektide koostamine, vormistamine ja esitamine EPIF-le. NB! UUED VORMID
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste aruannete koostamine ja esitamine
„Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva“ projekti aruandluse koostamine ja esitamine KOPle
Projekti „Puuetega inimeste perepäeva“ töökoosolekud, projekti koostamine ja esitamine
Koja teabepäev – „Liikumisaasta-liigume terviseks“
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev-üldkoosolek
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Tugikeskuse teabepäev
Pilootprojekti „Multiprobleemidega inimeste vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“töökohtumine.
Osalemine:
Kodanikuühiskonna tuleviku arutelupäev (JAEK, Jõgeva Linnavalitsus)
EPIK üldkoosolekul
SA Dharma koolitusel
Jõgevamaa Koostöökoja seminaril ja üldkoosolekul
JPIK 1juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

II kvartal
Võrgustiku projektide I kvartali aruande koostamine ja esitamine
Maakondlik puuetega inimeste perepäev Põltsamaal
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja  üldkoosolek
Koja teabepäev – „Pärimine ja pärandamine“
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek
Teabepäev „Töövõimekaotuse ja puude taotlemine“
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Südamehaigete üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Kutsehaigete üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse üldkoosolek
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing üldkoosolek
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu õppereis-üldkoosolek
Kohtumine SADharma esindajatega
Osalemine:
SA Innove 10.aastapäeva tähistamine
EPIK suvekool „KaemiperrämidäsVõromaaltetäs“
Sotsiaalteenuste kvaliteedi teemaline arendusseminar- Astangu KRK, EQUASS Eesti esindus
Maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaud
SA Dharma koolitus
Jõgeva MV rehabilitatsiooni ja tehnilise abivahendi komisjonis
JPIK 2 juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

III kvartal
Võrgustiku projektide II kvartali aruande koostamine ja esitamine
Võrdse kohtlemise koolitus – SA Eesti inimõiguste Keskus
Teabepäev „Tuleohutus“
Projektitaotluse „Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine“ koostamine ja esitamine KOPle
Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühingu suvelaager
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
Jõgevamaa Kutsehaigete õppereisJõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgeva Vaegkuuljata Ühingu teabepäev
Osalemine:
Maakonna sotsiaaltöötajate õppereis
EPIK üldkoosolek
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek
JPIK 2 juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

IV kvartal
Võrgustiku projektide III kvartali aruande koostamine ja esitamine
Maakondlik üritus „Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine
Täiendkoolitus tugiisikutele „Autism. Rajaleidja teenused“
Teabepäev – Muudatused seadusandluses. KOV teenused“
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek ja teabepäev
Osalemine:
EPIK üldkoosolek
Jõgevamaa Koostöökoja õppereis
EPIK rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents „Puudega inimesed – 20 aastat muutuste tuultes“
JPIK1 juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt