Tegevus 2015

Tegevus 2015

I kvartal

Koja ja liikmesorganisatsioonide võrgustiku projektide koostamine, vormistamine ja esitamine EPIF-le.
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste aruannete koostamine ja esitamine
„Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva“ projekti aruandluse koostamine ja esitamine.
Projekti „Puuetega inimeste perepäeva“ töökoosolekud, projekti koostamine ja esitamine
Kohtumine Töötukassaga
Koja Ja Vaegkuuljate teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev-üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse teabepäev
Pilootprojekti „Multiprobleemidega inimeste vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“ töökohtumine.
EPIK õppereis Norrasse
Kodanikuühiskonna tuleviku arutelupäev (JAEK, Jõgeva Linnavalitsus)
Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse seminar
Jõgevamaa Koostöökoja seminar ja üldkoosolek
      JPIK 1 juhatuse koosolek
      Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

II kvartal
Võrgustiku projektide I kvartali aruande koostamine ja esitamine
Maakondlik puuetega inimeste perepäev Mustvees
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja  üldkoosolek
Koja teabepäev – „Puudega inimetele teenused Norras“
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Südamehaigete üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Kutsehaigete üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse üldkoosolek
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing üldkoosolek
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu õppereis-üldkoosolek
EPIK üldkoosolek
EPIK TVR  infopäev
Maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaud
Koolitus „Eesti elanike finantskäitumisest. Kuidas suurendada rahatarkust?“
Jõgeva MV rehabilitatsiooni ja tehnilise abivahendi komisjonis
Jõgevamaa Koostöökoja õppereis Pärnumaale
    JPIK 1 juhatuse koosolek
    Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

III kvartal
Võrgustiku projektide II kvartali aruande koostamine ja esitamine
Koolitus/teabepäev „Võrgustikutöö arendamine ja infovahendus“, „Motivatsioon teha vabatahtlikku tööd“
Projektitaotluse „Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine“ koostamine ja esitamine
Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühingu suvelaager
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
Jõgevamaa Kutsehaigete õppereis
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgeva Vaegkuuljata Ühingu teabepäev
Järvamaa Puuetega Inimeste Kojaga kohtumine
Võisiku Hooldekodu 90. aastapäev
Maakonna sotsiaaltöötajate õppereis
EPIK üldkoosolek
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek
    JPIK 2 juhatuse koosolek
    Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

IV kvartal
Võrgustiku projektide III kvartali aruande koostamine ja esitamine
Koolitus/teabepäev „ Erivajadustega inimestele vajalikud teenused ja nende arendamine“
Maakondlik üritus „Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine
Kohtumine Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga
Kohtumine Põlvamaa puuetega Inimeste Kojaga
EPIK üldkoosolek ja suvekool Muhumaal
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu teabepäev
EPIK üldkoosolek
EPIK rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli“
Jõgevamaa Kootöökoja seminar ja üldkoosolek
    JPIK 2 juhatuse koosolek
    Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt