Tegevus

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuskava 2022

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja fookusteema 2022-2023  on:
1. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja kogukonnaliikmete huvikaitse parandamine.
2. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine sisendi andmiseks puuetega inimesi puudatavatesseõigusaktidesse.
3. Koja liikmete ning võrgustiku kaasamine huvikaitsesse ja nende pädevuse tõstmine.
4. Koja rolli tugevdamine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamises.
5. Teabepäevade, koolituste, ümarlaudade, mõttevahetuste ja teiste uusi oskusi ja teadmisi andvate ürituste korraldamine puuetega inimeste aktiviseerimiseks ja huvide kaitseks.
6. Jätkub kogukonna, puuetega inimeste ja vabatahtlike kaasamine erinevatesse Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide tegevustesse.
7. Arvutikasutamise oskuste õpetamine eesmärgiga laiendada teabe kättesaadavust puuetega inimeste hulgas.
8. Info jagamine Jõgeva Puuetega Inimeste kodulehel http://www.jogevapik.ee/ ja Facebookis.
Planeeritud tegevused 2022 aastal:
märts–üldkoosolek
01.aprill massaaž üle nädala reedesel päeval.
19 aprill–Koostöös Arukate Akadeemiaga psühholoog Anneli Salk I koolituspäev KUIDAS TUNDA ENNAST HÄSTI VANEMAS EAS NING OLLA HEA MÄLUGA
11. mai Jõgevamaa PIK liikmetele infopäev 11.00-17.00
1.      Kuidas motiveerida ja kaasata ühingu liikmeid? 
2.      Kuidas motiveerida ennast ja teha valikuid? 
3.      Kuidas kaasata noori organisatsiooni? 
4.      Kuidas ennast ja teisi paremini mõista (enda analüüsimine)?
Mai  – II koolituspäev KUIDAS TUNDA ENNAST HÄSTI VANEMAS EAS NING OLLA HEA MÄLUGA
17. mai Valga PIK grupp meiega kohtumine ja Mustvee kandi avastamine.
16-20.maiViking Spaa
23-27. maiViiking Spaa
26.mai kell 10.00 Südamehaigetel külas Naatan Haamer
6-7. juuni kuulmisbuss – 6.06 – Mustvees ja 7.06 Põltsamaal

20.06.2022. kell 12.00 Üldkoosolekaastaaruande kinnitamine

Juuli –Seebi valmistamise õpituba

augustkolme maakondliku koja  (Lääne-Virumaa, Rapla, Jõgeva) ühisüritus
August –. Tutvustatakse Põltsamaa valla sotsiaaltöö korraldusega. Esinevad Põltsamaa isetegevuslased. Kuna päev on pikk pakutaks osalejatele lõunasuppi. Üritusele toob ja viib tellitus ühistransport marsruudil Mustvee – Jõgeva – Põltsamaa – Jõgeva – Mustvee.)
August– EPIKojasuvekool
September –kogemusnõustamisest
Oktoober – üldkoosolekNB aasta aruannete esitamine
November– Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda – rahvusvaheline puuetega inimeste päev
Detsember – arenguseminar Mäetaguse mõisas.