Koostööpartnerid

Koostööpartnerid 2023

Jõgeva Vallavalitsus 
Mustvee Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Raplamaa Puuetega Inimeste Koda
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda
Võrumaa Puuetega Inimeste Koda
Jõgeva Pensionäride Ühendus
Jõgevamaa Koostöökoda
JAEK
Merit Tarkvara AS

Koostööpartnerid 2022             

Jõgeva Vallavalitsus 
Mustvee Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Raplamaa Puuetega Inimeste Koda
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda
Jõgeva Pensionäride Ühendus
Merit Tarkvara AS

Koostööpartnerid 2021

Jõgeva Vallavalitsus 
Mustvee Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Raplamaa Puuetega Inimeste Koda
Jõgeva Pensionäride Ühendus
Merit Tarkvara AS

Koostööpartnerid 2020

Jõgeva Vallavalitsus 
Mustvee Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Raplamaa Puuetega Inimeste Koda
Jõgeva Pensionäride Ühendus
Merit Tarkvara AS

Koostööpartnerid 2019

Jõgeva Vallavalitsus 
Mustvee Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Mai Treial
Playtech Estonia OÜ

Koostööpartnerid 2018

Jõgeva Vallavalitsus 
Mustvee Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Mai Treial
Eltas Auto OÜ
Eksar-Transoil AS

Koostööpartnerid 2017

Tabivere Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Saare Vallavalitsus

Estem Tehnikakaubad OÜ
Mai Treial
Eltas Auto OÜ
Eksar-Transoil AS
Kaja Tenisson Jõgeva notar

Koostööpartnerid 2016

Tabivere Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Puurmani Vallavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Saare Vallavalitsus


Koostööpartnerid 2015

Jõgeva Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

Mai Treial
Estem Tehnikakaubad OÜ
Eltas Auto OÜ


Koostööpartnerid 2014

Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Saare Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus

Mai Treial
Kaja Tenisson Jõgeva notar
OÜ Estem Tehnikakaubad
Eltas Auto OÜ
Eksar Transoil AS
Eltor OÜ
Jõgeva Ehitus OÜ
Moreen OÜ

Koostööpartnerid 2013

Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Saare Vallavalitsus

Pr Mai Treial
Kaja Tenisson Jõgeva notar
Hr Jürgen Veber
A.Tammel AS
Estem Tehnikakaubad OÜ
Avaks OÜ
Eltor OÜ
Viraito OÜ
Eksar-Transoil AS
Eltas Auto OÜ
Jõgeva Ehitus OÜ
Moreen OÜ

Koostööpartnerid 2012

Palamuse Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

Hr Aito Siekkinen
Pr Mai Treial
Pr Kaja Tenisson
OÜ Viraito
OÜ Pargi Kinnisvara
Estem Tehnikakaubad OÜ
A.Tammel AS
Eltor OÜ
Eltas Auto OÜ
Jõgeva Notar
Avaks OÜ
Jõgeva Ehitus AS
Olly Terasprofiilid AS

Koostööpartnerid 2011

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Pajusi Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Palamuse Vallavalitsus

Hr Aito Siekkinen
Pr Mai Treial
Hr Aivar Kokk
Jõgevamaa Kodukandi Ühendus
Estem Tehnikakaubad OÜ
Eltas Auto OÜ
Avaks OÜ
A.Tammel AS
TAA Elekter OÜ
Kaja Tenisson Jõgeva notar
Eltor OÜ
OÜ Jõgeva Ehitus
Moreen OÜ
Karu Puhkemaja

Koostööpartnerid 2010

Põltsamaa Linnavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Torma Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Omavalitsuste Liit
Palamuse Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus

Hr Aito Siekkinen
Pr Mai Treial
Kaja Tenisson Jõgeva notar
Siimusti Autoveod OÜ
Eltor OÜ
Eltas Auto OÜ
Estem Tehnikakaubad OÜ
Olly OÜ
Jõgeva Ehitus AS
OÜ Viratio
AS Eraküte
Avaks OÜ
Evemar AS

Koostööpartnerid 2009

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Põltsamaa Linnavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Torma Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitus
Põltsamaa Vallavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Saare Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus

Hr Aito Siekkinen
Pr Ene Ergma
Pr Mai Treial
Pr Marika Tuus
Hr Villu Reiljan
Hr Aare Olgo
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Olly OÜ
Estem Tehnikakaubad OÜ
Linnuse Pande OÜ
Jõgeva Apteegid OÜ
AS Swedbank
Eltor OÜ
Eestimaa Rahvaliit Jõgeva MKÜ
OÜ Viraito
Moreen OÜ
OÜ Põltsamaa Graniit
Kaltsiit AS
Kalatalu Härjanurmes
Eksar-Transoil AS
AS Põltsamaa Felix
MTÜ PAL-ART
Merelen OÜ
AS Valmeco
Avaks OÜ
Siimusti Autoveod OÜ
OÜ Asorell
Jõgeva Ehitus AS
Jõgeva notar Kaja Tennisson
Eltas Auto OÜ

Koostööpartnerid 2008

Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Pajusi Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Torma Vallavalitsus
Pala Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Saare Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus

Hr Aito Siekkinen
Pr Mai Treial
Hr Raul Orav
Hr Kaido Lehtla
Hr Aare Olgo
Juta & Kaido OÜ
Seitung AS
Vali Press OÜ
Kiigemetsa Kool
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
SA Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar
Estem Tehnikakaubad OÜ
Linnuse Pande OÜ
Jõgeva Apteegid OÜ
Eltor OÜ
Moreen OÜ
OÜ Põltsamaa Graniit
Jõgeva MKÜ
Kaltsiit AS

Koostööpartnerid 2007

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Torma Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Puurmani Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Pala Vallavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Saare Vallavalitsus


Hr Aito Siekkinen
Hr Raul Orav
Pr Jana Hain
Pr Mai Treial
Hr Olgo Aare
Pr Terje Trei
Vali Press OÜ
Estem Tehnikakaubad OÜ
Juta & Kaido OÜ
WoodWell AS
Jõgeva Apteegid OÜ
Põltsamaa Graniit OÜ
Merit AS
Seitung AS
Eraküte AS
Eltor OÜ
Moreen OÜ
Kaltsiit AS
Linnuse Pande AS
Jõgeva Ehitus AS
Gamer Kaubandus OÜ
Eesti SEB Ühispanga Jõgeva Osakond
Jõgeva Majandusühistu
Kiigemetsa Kool
Jõgeva Kultuurikeskus
SA Jõgeva Haigla
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Sa Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar
AS Pere Leib Tootmine

Koostööpartnerid 2006

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Torma Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Pala Vallavalitsus
Puurmani Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Saare Vallavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Tartu Pensioniameti Jõgeva Osakond
SA Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar
SA Jõgeva Haigla
Jõgeva Kultuurikeskus


Hr Aito Juhani Siekkinen
Pr Marju Liivak
Pr Mai Treial
Hr Valdi Reinas
Hr Raul Orav
Pr Airi Rütter
Pr Terje Teder
Pr Kaidi Herman
Pr Terje Trei
Hr Aivar Kokk
Vali Press OÜ
Seitung AS
Jõgeva Ehitus AS
Woodwell AS
Põltsamaa Graniit OÜ
Moreen OÜ
Jõgeva Metsatareke OÜ
Eltor OÜ
Jõgeva Apteegid OÜ
Estem Tehnikakaubad OÜ
Eraküte Jõgeva Osakond
Jõgeva Majandusühistu
Kaltsiit AS
Eestimaa Rahvaliit
Juta & Kaido OÜ
A-Trükk OÜ
Merit AS

Koostööpartnerid 2005

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Põltsamaa Vallavalitsus
Torma Vallavalitsus
Pala Vallavalitsus
Jõgeva Linnavalitsus
Puurmani Vallavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Jõgeva Linnavara
Kasepää Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Laiuse Põhikooli tantsurühm
Laiuse tantsurühm Meie Mari
Jõgeva Kultuurikeskus
ajaleht Vali Uudised
ajaleht Vooremaa
Hr Aito Juhani Siekkinen
Pr Mai Treial
Pr  Airi Rütter
Pr  Virve Muser
Pr  Eha Lindus
Pr  Sirje Jukkum
Hr  Raul Orav
Hr  Maido Mägi
Hr  Kaupo Ilmet
Hr  Vello Pütsepp
Hr  Mati Linno 
Jõgevamaa Metsaselts
Eltor AS
Woodwell AS
Eltor OÜ
Põltsamaa Graniit OÜ
Jõgeva Apteegid OÜ
Härjanurme Mõis OÜ
Eestimaa Rahvaliit
Kaltsiit AS
A. Tammel AS
Juta & Kaido OÜ
Estem Tehnikakaubad OÜ
Gamer Kaubandus OÜ
Vooremaa Teed AS
Jõgeva Majandusühistu

Koostööpartnerid 2004

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva Linnavalitsus
Torma Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Pala Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus
Palamuse Vallavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Puurmani Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus

Pr Mai Treial
Pr Sirje Haavel
Hr Aito Juhani Siekkinen
Hr Kaido Lehtla
Hr Raul Orav
Eltor AS
Vooremaa Teed AS
Põltsamaa Graniit OÜ 
Härjanurme Mõis OÜ
Valmeco AS
Cobra Grupp AS
Panther Teemaja OÜ
Juta & Kaido OÜ
A. Tammel AS
Jõgeva Majandusühistu
Estem Tehnikakaubad OÜ
Woodwell AS
Jõgeva Ehitus AS
Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Vali Press OÜ
Seitung AS
Rahvaliidu Jõgeva Maakonnaühendus
Jõgeva Kultuurikeskus
Sotsiaalkeskus Elukaar
Tartu Pensioniameti Jõgeva Osakond
Jõgevamaa Tööhõiveamet
AS Jõgeva Haigla
Hansapank Jõgeva Kontor

Koostööpartnerid 2003

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva Linnavalitsus
Põltsamaa Linnavalitsus
Mustvee Linnavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus 
Põltsamaa Vallavalitsus 
Torma Vallavalitsus
Tabivere Vallavalitsus
Pala Vallavalitsus
Kasepää Vallavalitsus
Pajusi Vallavalitsus

Pr Mai Treial
Hr Kaido Lehtla
Põltsamaa Felix AS
A.Tammel AS
Põltsamaa Graniit AS
Jõgeva Rõivas AS
Woodwell AS
Duco-Ehitus AS
Põltsamaa Majandusühistu
Jõgeva Majandusühistu
Cobra Grupp AS
Panther Teemaja OÜ
Juta & Kaido OÜ
Merit Tarkvara AS
BitBoard OÜ
Eltor AS
KSK Jõgeva OÜ
Jõgeva Haigla
Jõgeva Kultuurikeskus
ajaleht Vali Uudised
ajaleht Vooremaa
reklaamleht Fookus
Tartu Pensioniameti Jõgeva Osakond

Koostööpartnerid 2002

Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva Linnavalitsus

Põltsamaa Felix AS
Pr Mai Treial