Trükised

Esimene eestikeelne inimõigusi käsitlev kogumik

Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt väljaantud trükised:

Kui suhtled puudega inimesega (2020)

Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval” (Tallinn, 2019)

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ 

UNICEF`i buklet “Me suudame kõike“. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni lastepärane selgitus. Soovituslik sihtgrupp on II kooliaste, sobib ka I ja III kooliastmes. Samuti sobib käsitlemiseks nii inimeseõpetuse kui ühiskonnaõpetuse tundides (inglise keelne originaalbuklet on väljaantud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefondi poolt, aprill 2008) eesti keelde tõlgitud EPIKoja poolt 2016

Õppematerjal (tööraamat) “Avasta minu maailm” (Tallinn, 2014)

Teatmik “ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja puuetega inimeste õigused Eestis” (Tallinn, 2013)

Teatmik “Heade praktikate kogumik. Käsiraamat sotsiaal- ja haridustöötajatele, kuidas kaasata puudega inimesi” (Tallinn, 2012)

Teatmik eesti keeles. Lasteraamat “Uku suur süda”
Juhendmaterjal: “Uku suur süda” (Tallinn, 2011) 

Teatmik puudega laste peredele “Meie lapsed” (Tallinn, 2011)

Teatmik õpetajale – Märka ja toeta last : sagedamini esinevad terviseseisundid ja puuded õpilastel (Tallinn, 2010)

Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt väljaantud trükised:

Raamat Ü. Linnamägi, M. Varik Alzheimeri tõbi sinu lähedasel, eesti keeles
ajakiri Elu Dementsusega nr 1

Eesti Haigekassa poolt välja antud trükised:

Tervisekassa trükised https://www.haigekassa.ee/infomaterjalid