Eesti Paralümpiakomitee kutsub 14. veebruaril Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoonesse spordi ligipääsetavuse seminarile.
Spordi ligipääsetavuse seminari eesmärgiks on tõsta spordialaliitude, klubide, spordirajatiste omanike ja haldajate ning teiste spordi- ja liikumisharrastusega seotud organisatsioonide teadlikkust ligipääsetavuse olulisusest ning tutvustada praktilisi võimalusi ja lahendusi ligipääsetavuse parandamiseks. Lisainfo ja registreerimine
Infoliinide ja abiliinide info

Rahvusvahelisele harvikhaiguste päevale pühendatud konverents: ,,Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis’’ toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2023. a. Tallinnas Radisson Collection hotelli konverentsikeskuses

 

Kava leiate siit.

Mis muutub uuel aastal pensionide tulumaksuarvestuses?
Abitaja on konfidentsiaalne, tasuta telefoniliin üksikutele, eakatele ja erivajadustega inimestele üle Eesti. Viime kokku abivajajad talle sobiva vabatahtlikuga, kellega regulaarselt suhelda.
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri detsember 2022
Suunised turismiteenuste ligipääsetavuse parandamiseks psüühilise erivajadusega inimestele
Jagage oma arvamust ELi puuetega inimeste kaardi kohta – tähtaeg 09. jaanuar 2023
EESTI REUMALIIDU AJAKIRI. SÜGIS-TALV 2022, NR 6 (45)
OTSE: Tugiisikuteenuse teema- ja inspiratsioonipäev (15.11.2022) - YouTube
 
Seoses vaimse tervise kuuga kutse konverentsile „Õnnelik noor“.
Üritus toimub 20. oktoober 2022 kell 10.00-17.00 Eesti Rahva Muuseumis, Jakob Hurda saalis. Piletiinfo lingil.
Ürituse Facebooki info:
https://www.facebook.com/events/789012228921437
Kutse: Eesti Insuldipatsientide Selts kutsub seminarile "Toetav ja asjatundlik abi"
21. oktoobril kell 12-17:30.

Seminar toob kuulajani õpetliku patsiendiloo, jagab teadmisi insuldi ravi-ja taastusravivõimalustest, ennetusest, haige hooldusest, kõneravist, kaasaegsetest abivahenditest ja insuldihaige ning lähedaste vaimse tervise säilitamisest. Osaleda on võimalik kohapeal ja veebipõhiselt. Seminar toimub Mustamäe Tervisekeskuses, Ehitajate tee 27, Tallinnas.
 
Kava leiate siit: https://www.insuldiselts.ee/sundmused/insuldiseltsi-seminar-21-10-2022
 
Palun registreeruge siin:  Seminar on eelkõige suunatud tervise- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, hooldajatele, abi- ja tugispetsialistidele. Oodatud on ka insuldihaiged ja lähedased.
Olete oodatud!
20.10.2022 toimub Tallinnas Ovaalstuudios materjalide tutvustus koos praktilise töötoaga, mis on mõeldud kõigile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku olukordadega, kus võib tekkida vajadus pakkuda kogemuspõhist vaimse tervise tuge ja abi.
 
 
Seminari toimub 20.10.2022 kell 14:00-17:00 
 
KUTSE erivajaduste laste teemal. Kutsume teid oma kogemust jagama ja kaasa mõtlema, kuidas ümber mõtestada rehabilitatsiooniteenuste, abivahendite ja puude määramise protsess inimese elukaareüleselt ning luua lapse- ja vanemasõbralikemaid ning laste ja perede ootustele vastavaid tugisüsteemi teenuseid.
 
Ootame Teid osalema teenuste arendamises virtuaalsetes töötubades:
7. oktoobril kell 14:30-16:30
13. oktoobril kell 14:30-16:30

 
 
Esimese töötoa eesmärk on läbi arutada osapoolte vajadused ja peamised probleemkohad ning teises töötoas arendame lahendusettepanekuid, kuidas 
rehabilitatsiooniteenuste, abivahendite ja puude määramisega seotud probleeme leevendada ja teenuseid paremini korraldada.
 
Kuna töötoas osalejate arv on piiratud, palume anda oma osalemisest mõlemas töötoas teada hiljemalt, palume anda oma osalemisest teada hiljemalt 5. oktoobriks. Virtuaalse töötoa lingi saadame registreerunutele.
Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
 
Tasuta õigusnõustamise saamiseks on puude raskusastet omavatel inimestel võimalus abi saada SA Õigusteenuste Büroolt. Kirjutage oma murest otb@otb.ee või
helistage 5385 0005.
Teenust saavad kasutada ka inimesed, kes vajavad viipekeeletõlget. Tõlgi vajadusest tuleb ÕTB juristi enne kohtumist teavitada.
Kui teil on pöördumise osas kõhklusi, siis kuulake EPIKoja podcasti, kus SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud nõustamisest räägib. Õigusnõustamise teemaline podcast on kuulatav
(279) Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele - YouTube. Varustame selle lähiajal ka viipekeeletõlke ja subtiitritega.
Vaimse tervise uuringu terviktekstiga saab tutvuda siin https://www.sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid
 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus abi vajavale lapsele https://www.youtube.com/watch?v=vZs7SEUDA7E&t=1s
 
Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele on õigustatud laps https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-lastele-ja-peredele/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus-abi-vajavale#suunamine
 
SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE OSUTAJAD https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Rehabilitatsioon/teenuseosutajad_kov_lastele.pdf
 
Abivahendite Teatmik Abistav materjal abivahendi vajajale ja abivahendi tõendi väljastajale 2022 https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/abivahendite_teatmik.pdf 

Sotsiaaltoetused 2022 aastal 
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/pildid/sotsiaaltoetused22.pdf
14. juunil kell 11.00, Jõgevamaa puuetega inimeste kojas – INFOPÄEV TASUTA ÕIGUSABIST ERIVAJADUSTEGA ISIKUTELE

Palume teiepoolset kirjalikku sisendit „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ kohta (LiPS I) ja „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ (LiPS II).

 
"Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele" määruse eelnõu puhul on tegemist funktsionaalsete nõuetega, millest ettevõtja peab lähtuma toote või teenuse ja selle kohta antava teabe ligipääsetavuse tagamisel. Tegemist on uue rakendusakti terviktekstiga.
 
„Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ (LiPS II) puhul on sätestatud see, kuidas hinnata ligipääsetavusnõuete täitmisega kaasnevat võimalikku ülemäärast koormust ettevõtjale.
 
Kooskõlastamisega seotud dokumendid on kättesaadavad EISis.
 
 
 
Palume teie tagasisidet kuni 31.05.2022 - epikoda@epikoda.ee
EPL PRESSITEADE 10.05.2022: Lexsoul Dancemachine aitab pimedatel oma videoid näha
2.juunil kell 11.00-14.15 - Infopäev, Sotsiaalkindlustusameti-eri. Seekord on fookuses Sotsiaalkindlustusameti teenused ja tegevused.
Infopäev toimub EPIKojas, Toompuiestee 10. Osaleda saab ka Zoom keskkonnas.
Infopäeval on tagatud eesti viipekeeletõlge ja kirjutustõlge.
 
Päevakava:
 
11.00-11.05 – Tervitussõnad EPIKoja poolt
11.05-12.35 – Puude määramise temaatika, arendusprojektid
12.35-12.45 – Sirutuspaus
12.45-14.15 – SKA poolt korraldatavad teenused puuetega inimestele
 
Registreerumine infopäevale kuni 30. maini: https://bit.ly/3kba1do
Muudatused abivahendite hüvitamistingimustes alates 1. maist 2022
Tasuta koolitus erivajadustega naistele. Puudega naise seksuaalsus - kohtumine Rikka Tomaniga
KUTSE osalema fotokonkursil „Värviline maailm“ tähtaeg 1. oktoober 2022. a.
Vaata kindlasti reegleid ja lisainfot siit: https://vaimupuu.ee/vaimupuu-fotokonkurss-2022/
Fotosid oodatakse e-posti aadressil fotokonkurss@vaimupuu.ee
Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel on valmis saanud raamat „Inimõigused“, mis on esimene põhjalik eestikeelne inimõiguste valdkonda käsitlev kogumik. Raamatu peatoimetaja on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste valdkonna juht Liiri Oja, PhD.
Meil on hea meel kutsuda teid Pharma Nordi seminaridele, mis toimuvad mais-juunis 2022. Koolitustel räägime sellest, kuidas saaksime toetada oma tervist, võttes aluseks teadusliku dokumentatsiooni ja uuringud.

Mai-Juuni koolituste teemad:

1) Päevaseminar: Haigus ja tervis läbi funktsionaalse meditsiini vaatenurga - Kuidas ise oma tervist toetada? (Tallinnas ja Tartus)
Lektor: Funktsionaalse meditsiini arst ja psühhiaater Triin Eller-Pihelgas.

2) Dieedid - kas tervise toojad või kahjustajad (Tallinnas)
Lektor: Pharma Nordi koolitaja Triin Terasmaa

3) Veebinar: Millega arvestada toidulisandeid võttes ja valides? (ZOOM keskkonnas)
Lektor: Pharma Nordi koolitaja Triin Terasmaa

4) Kuidas toetada oma südame tervist ning hoida end vitaalsena ka kõrgemas eas? (Rakveres)
Lektor: Pharma Nord Eesti maajuht Mirjam Prints

5) Kuidas mõjutab seleenipuudus elukvaliteeti? (Tartus)
Lektor: Pharma Nordi maajuht Mirjam Prints

Lisainfo ja registreerumine: https://www.pharmanord.ee/koolitused
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 2.2.2 Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas
Kohalik tegevusgrupp: Jõgevamaa Koostöökoda, LEADER 19.2 toetus
 

TÄNAME
Oleme saanud Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja kasutusse multifunktsionaalse printeri Konica Minolta bizhub C368.
Projekti „Printvisioon“üheks eesmärgiks on parandada selgelt eristatava ja hea kvaliteediga teabe kättesaadavust puuetega inimestele.

Vikerraadio Reporteritund - Erivajadusega inimesed tööturul (Vikerraadio)
19 - 22 aprill - Virtuaalne töötukassa töömess - toomess.ee
Koolitussarja “Õigusteadlik puudega naine” raames  toimub puuetega naiste kogemuskohvik 25. märtsil kell 13.45 Riigikohtu hoones Tartus, aadressiga Lossi 17. Täpsem info Facebookis: https://fb.me/e/1i96UPGpN
1. märtsist võtab Eesti Rahvusringhääling kasutusele automaatsubtiitrid, mis hõlbustavad vaegkuuljate jaoks päevakajaliste otsesaadete jälgimist.
Alanud on Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024 koostamine. Esimese sammuna viib Riigikantselei läbi avaliku ideekorje, mille suund on aidata kaasa mõelda selles, mida peaks Eestis veel tegema, et poliitikakujundamine oleks läbipaistev ja koosloomeline nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.
31. märtsiks on võimalik esitada oma nägemus selle kohta, mis peaks muutuma valitsemises läbipaistvamaks ja kaasavamaks. Rohkem infot ja oma idee esitamine SIIN.

Valik viiteid pressiteadetele, analüüside  ja uuringute kohta.
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri - Veebruar 2022
Energiakulude hüvitamise taotlusi hakatakse Jõgeva vallas vastu võtma 10. jaanuarist
10.-14. jaanuarini peatub Põltsamaal kultuurikeskuse juures mammograafiabuss, mis ootab naisi rinnavähi sõeluuringule
Mustvee Vallavalitsus hakkab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu võtma 10. jaanuarist 2022
2022. aasta tähtsamad muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas
10. detsember kell 11:00-13:00 virtuaalüritus "Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi". Ettekanded hõlmavad patsiendi raviteekonda, digiinnovatsiooni abi depressiooni ravis ning toimub TheraSync tutvustus. Lisaks saavad osavõtjad osaleda arutelul patsiendi raviteekonna efektiivsemaks muutmiseks
Päästeameti toetusel ilmunud videod näitavad, kuidas puudega inimest ohuolukorras aidata
EPIKoja kontori lahtiolekuaegade muudatus ja ohutusreeglid
Kultuuriinfo: 
Esmaspäeval, 15. novembril kell 19 toob Rakvere Teater Põltsamaa Kultuurikeskuses teieni noore autor-lavastaja Karl Koppelmaa septembris esietendunud helge perekonnaloo KATK.EST.USED. https://www.rakvereteater.ee/katkestused-0
Ajakiri Sotsiaaltöö 3/2021
26.09.2021, 11.00–14.00 - Jalutuskäik helguseradadel – tule Tallinasse kõndima ja kontserdile mäluhäiretega inimeste toetuseks
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri - September 2021
Taskuhääling. Augustikuu EPIKojas - Tagasi Ülikooli
KUTSE: Erivajadusega laste tugisüsteemi uue disaini arutelule

Sotsiaalministeerium koos partneritega viib läbi reformi erivajadusega lastele mõeldud tugisüsteemide korrastamiseks. Senise tugisüsteemide ümberdisainimise käigus oleme kaardistanud kitsaskohti ning arendanud töötubades ideid uuteks lahendusteks. Nüüdseks oleme töötubadest sündinud ideede põhjal disaininud uue nägemuse lapse- ja perekesksest terviklikust teenusesüsteemist, mida soovime teile lähemalt tutvustada. Töötoa eesmärgiks on valideerida loodud lahendusi ning viia neisse sisse vajalikke parandusi ja täiendusi.

Ootame Teid 8. septembril kell 14.00-17.00 virtuaalselt toimuvasse töötuppa kaasa mõtlema. Arutellu soovime eeskätt kaasata erivajadusega laste peresid, nende esindusorganisatsioone ja tugispetsialiste, kellele palume kutset edasi saata.
 
Virtuaalselt toimuva töötoa lingi saadame vahetult enne arutelu toimumist kõigile registreerunutele.
 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja uus aadress - Suur 5, Jõgeva linn, 48306.
Ruumid asuvad esimesel korrusel, sissepääs Jazz juuksuriga ühest uksest. 
Ootame kõiki meie uute ruumidega tutvuma!
https://www.vooremaa.ee/puuetega-inimeste-koda-sai-uued-ruumid/