e-kursus “Ligipääsetavuse ABC”

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud e-kursus “Ligipääsetavuse ABC”, mille eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavuse teadlikkuse suurendamisele ühiskonnas andes huvilistele esmase sissejuhatuse puudest tingitud erivajadustest ligipääsetavuse vaatest. Ootame teid koolituskeskkonnaga tutvuma ja infot enda kanalites jagama. Täname!

Kursuse materjalide hulgast leiab 12 õppevideot, mis tutvustavad muuhulgas ligipääsetavusega seotud üldmõisteid, seadusandlust, füüsilise ja infokeskkonna ligipääsetavust. Lisaks tutvustavad Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku liikmed õppevideote kaudu peamiste puudeliikide erivajadusi ja jagavad kasutajate vaatest praktilisi teadmisi ja soovitusi ligipääsetavusega arvestamiseks.

Iga teemalehe lõpus on võimalik kursusel osalejatel läbida enesekontrolli testid, mis võimaldavad õppijal oma teadmisi konkreetsel teemal proovile panna.

Lisaks leiab kursuse õppekeskkonnast kuus teadlikkust tõstvat videot, mis käsitlevad erinevaid ligipääsetavusega seotud teemasid alates ligipääsetavatest tegevus- ja mänguparkidest kuni e-teenuste ja e-keskkondadeni.

E-kursusega on võimalik tutvuda Eesti Puuetega Inimeste Koja õpikeskkonnas: koolitus.epikoda.ee