Tegevus 2018

2018 projektid:
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide tegevusprogramm
2018 – rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu 

Projekti eesmärgiks on:
• Arendada organisatsiooni süsteemselt läbi meeskonnatöö ning parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut teadlikkuse tõstmise ja erinevate teenuste pakkumisega ning motiveerida puuetega inimesi tööturule sisenemiseks ja/või seal püsimiseks.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevus on suunatud liimesorganisatsioonidele ja maakonna puuetega inimestele, nende pereliikmetele, hooldajatele, toetajatele, tugiisikutele kaasates omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ning koostööpartnereid.

Tegevus 2018

I kvartal

Koja ja liikmesorganisatsioonide võrgustiku projektide koostamine, vormistamine ja esitamine EPIF-le.
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste aruannete koostamine ja esitamine
„Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva“ projekti aruandluse koostamine ja esitamine KOPi
EPIF infopäev
MTÜ juhtide arenguprogramm – Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse koolitused (MTÜ turundus ja avalik esinemine)
Rahvakooli õppepäev: Teenuste korraldamine ja teabehalduse alused – muudatused asutuste dokumendihalduse korralduses
Jõgevamaa regionaalhalduse infoseminar                                                                                  Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja õppereis – Mustvee valla sotsiaalosakonna tööga tutvumine
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu teabepäev

Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev-üldkoosolek

Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek/EV 100 tähistamine
EPIK 25. aastapäeva minikonverents
JPIK üldkoosolek
JPIK juhatuse koosolek

Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

II kvartal
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek
Jõgevamaa Südamehaigete  Ühingu üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
MTÜ juhtide arenguprogrammis osalemine – Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse koolitused (MTÜ turundus ja avalik esinemine)      
Jõgeva valla sotsiaal ja tervishoiu arengukava arutelul osalemine    
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja õppereis – Jõgeva valla sotsiaalosakonna tööga tutvumine     
EPIK üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse üldkoosolek
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühingu kohtumine Lääne- Virumaa reumaühinguga
KOP projekti taotluse koostamine ja esitamine
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
MTÜ juhtide arenguprogrammis osalemine – Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse koolitused  (õppereis Peipsimaale)
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja õppereis – Põltsamaa valla sotsiaalosakonna tööga tutvumine
EPIK koolitus- ja infopäeval osalemine
Puuetega inimeste perepäev Kuremaal
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja  üldkoosolek
Jõgevamaa Kutsehaigete üldkoosolek ja teabepäev
JPIK  juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt
 
III kvartal
Võrgustiku projektide I poolaasta aruande koostamine ja esitamine
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi külastab Põlva Diabeetikute Selts
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
EPIK üldkoosolek ja suvekool Läänemaal
Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühingu suvelaager
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi ja Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev Põltsamaal
Eesti Vaegkuuljate Liidu suvepäevadel osalemine (Jõgevamaal)
Maakonna arengustrateegia arutelu (JAEK)
JAEK teabepäev (KOP)
KOP projekti taotluse koostamine ja esitamine
EPIK liikmeklubis osalemine
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste taotluste koostamine ja esitamine
JPIK juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt