Teenused

Tasuta teenused

Sotsiaalnõustamine esmaspäevast neljapäevani kella 10.00 – 15.00, lisaks nõustavad liikmesorganisatsioonid puude spetsiifikast lähtuvalt: 

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing – 5343 2925
Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing – 5568 3418
Jõgevamaa Diabeetikute Selts – 5912 3630
Jõgeva Vaegkuuljate Ühing – 5345 7405
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing – 5349 4698
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing – 5812 7641
Jõgevamaa Tugikeskus – 503 6656
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühing – 5347 2933     
Jõgevamaa Südamehaigete Ühing – 5845 2074

Arvuti kasutamise võimalus esmaspäevast neljapäevani kella 10.00 – 15.00
Teabevahetus liikmesorganisatsioonidega
Ühisürituste korraldamine maakonnas
Teabepäevade korraldamine puuetega inimestele ja liikmesorganisatsioonidele
Koolituste korraldamine liikmetele ja liikmesorganisatsioonidele
Liikmesorganisatsioonide nõustamine projektide juhtimisel

Tasulised teenused

Kinnitatud Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku
protokolliga nr 3 05.06.2019.a

Saatja raviasutuse külastamisel
Võlanõustamisteenus
Perelepitusteenus

Paljundamine/trükkimine ühepoolne A4 must-valge
Paljundamine/trükkimine kahepoolne A4 must-valge
Skaneerimine  A4 must-valge

Ruumide kasutus koos kööginurgaga (koolitusruum)
Ruumide kasutus (koolitusruum)
Ruumide kasutus ühingute tuba

Multiprojektor

1 tund
1 tund
1 tund

1 leht

1 leht

1 leht

1 tund

1 tund
1 tund

1 päev

6,00
30,00
40,00

0,10

0,15

0,20

8,00

5,00
3,00

35,00

Abistamine asjaajamisel – avalduste ja taotluste esitamine, arvete tasumine, eestkoste aruande koostamine, vaide esitamine

Kohvilaud (kohv, tee, soolane küpsis, kannuvesi) kokkuleppel

1 tund1/inimesele

5,00alates 3,00

Teenuse tellimiseks võtta ühendust 5347 2933