Aruandlus

Aruandlus 2024

2024 – Tegevuskava

Aruandlus 2023

2023 – Tegevuskava

Aruandlus 2022

2022 – I poolaasta aruanne

2022 – Majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne

2022 – Tegevusaruanne

Aruandlus 2021

2021 – I poolaasta aruanne

2021 – Majandusaasta aruanne

EPIFOND 2021 – Aruandlus ID#194_1

Aruandlus 2020

2020 – Majandusaasta aruanneEesti Puuetega Inimeste Fondile esitatud 2020 esimese poolaasta  aruanne „Puudega  inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022 ARUANNE 30.06.2020“

Aruandlus 2019

2019 – I poolaasta aruanne 

2019 – Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2018

2018 – I poolaasta aruanne

2018 – Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2017

2017 – I poolaasta aruanne

2017 – IV kvartali aruanne

2017 – Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2016

2016 – I poolaasta aruanne

2016 – IV kvartali aruanne

2016 – Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2015

2015 – I ja II kvartali aruanne

2015 – IV kvartali aruanne

2015 – Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2014

2014 – I  ja II kvartali tegevusaruanne

2014 – III  kvartali tegevusaruanne

2014 – IV kvartali tegevusaruanne

2014 – Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2013

2013 – I  kvartali tegevusaruanne

2013 – II  kvartali tegevusaruanne

2013 – III kvartali tegevusaruanne

2013 – IV kvartali tegevusaruanne

2013 – Majandusaasta aruanne

2013 – Sihtotstarbelise eraldise kasutamise aruanne

Aruandlus 2012

2012 – I  kvartali tegevusaruanne

2012 – II  kvartali tegevusaruanne

2012 – III kvartali tegevusaruanne

2012 – IV kvartali tegevusaruanne

Sihtotstarbelise eraldise kasutamise aruanne

2012 Majandusaasta aruanne

Aruandlus 2011

2011 – I  kvartali tegevusaruanne

2011 – II  kvartali tegevusaruanne

2011 – III kvartali tegevusaruanne

2011 – IV kvartali tegevusarunne

Sihtotstarbelise eraldise kasutamise koostöövõrgustiku aruanne

2011 Majandusaasta aruanne
Aruandlus 2010

2010 – I  kvartali tegevusaruanne

2010 – II  kvartali tegevusaruanne

2010 – III  kvartali tegevusaruanne

2010 – IV  kvartali tegevusaruanne

2010 – majandusaasta aruanne

Sihtotstarbelise eraldise kasutamise koostöövõrgustiku aruanne

HMN aruande vorm

Aruandlus 2009

2009 – I  kvartali tegevusaruanne

2009 – II  kvartali tegevusaruanne

2009 – III  kvartali tegevusaruanne

2009 – tegevusaruanne

2009 Majandusaasta aruanne

Sihtotstarbelise eraldise kasutamise koostöövõrgustiku aruanne

Aruandlus 2008

2008 – I kvartali tegevusaruanne

2008 – II kvartali tegevusaruanne

2008 – III kvartali tegevusaruanne

2008 – IV kvartali tegevusaruanne

2008 majandusaasta aruanne

2008 tegevusaruanne

2008 sihtotstarbelise eraldise  kasutamise koostöövõrgustiku aruanne

Aruandlus 2007

2007 – majandusaasta aruanne

 
2007 – tegevusaruanne

2007 – sihtotstarbelise eraldise kasutamise koostöövõrgustiku aruanne

Aruandlus 2006

Tegevusaruanne 2006

Bilanss 2006

Kulud-tulud 2006

Aruandlus 2005

Tegevusaruanne 2005

Bilanss 2005

Kulud-tulud 2005

Aruandlus 2004

Tegevusaruanne 2004
Aruandlus 2003

Tegevusaruanne 2003

Aruandlus 2002

Tegevusaruanne 2002