Tegevus 2017

2017 projektid:
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide tegevusprogramm 2017 – rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu 
Projekti eesmärgiks on:
• Arendada organisatsiooni süsteemselt läbi meeskonnatöö ning parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut teadlikkuse tõstmise ja erinevate teenuste pakkumisega ning motiveerida puuetega inimesi tööturule sisenemiseks ja/või seal püsimiseks.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevus on suunatud liimesorganisatsioonidele ja maakonna puuetega inimestele, nende pereliikmetele, hooldajatele, toetajatele, tugiisikutele kaasates omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ning koostööpartnereid.

Puuetega inimeste õppereis ja abivahendita messid – PRIA Leader meede
Abivahendite messi korraldamisega soovitakse tõsta inimeste teadlikkust olemasolevatest abivahenditest ja nende kasutamisvõimalustest. On ju tehnilised abivahendid, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, samuti parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet.

Tegevus 2017

I kvartal
Koja ja liikmesorganisatsioonide võrgustiku projektide koostamine, vormistamine ja esitamine EPIF-le.
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste aruannete koostamine ja esitamine
Vaegkuuljatele teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev-üldkoosolek
Jõgevamaa Tugikeskuse teabepäev
Jõgevamaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Koostöökoja seminar ja üldkoosolek
JPIK  juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

II kvartal
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja  üldkoosolek
Maakondliku ürituse „Abivahendite minimess“  läbiviimine Mustvees
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu üldkoosolek
Jõgevamaa Südamehaigete  Ühingu üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgevamaa Kutsehaigete üldkoosolek ja teabepäev
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
Jõgevamaa Tugikeskuse üldkoosolek
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing üldkoosolek
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu õppereis-üldkoosolek
EPIK üldkoosolek
EPIK koolitus „Turundamine MTÜs“.
Maakonna sotsiaaltöötajate õppereis Viljandimaale
JPIK  juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

III kvartal
Võrgustiku projektide I poolaasta aruande koostamine ja esitamine
EPIK suvekool Viljandimaal
JPIK õppereis Jõgeva maakonnaga ühinevatesse Lohusuu ja Avinurme valdadesse, tutvumine osutatavate teenustega
Maakondliku ürituse „Abivahendite minimess“  ettevalmistus
Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühingu suvelaager
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu õppereis
JAEK teabepäev
KOP projekti taotluse koostamine ja esitamine
Kohalike omavalitsuste tegevustoetuste taotluste koostamine ja esitamine
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek
JPIK juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt

IV kvartal
Võrgustiku projektide III kvartali aruande koostamine ja esitamine
Eesti Puuetega Naiste Ühenduse Liidu seminar/koolitus “Sugu ja puue”
Maakondliku ürituse „Abivahendite mess“ läbiviimine Põltsamaal
Maakondliku ürituse „Rahvusvaheline puuetega inimeste päev“ läbiviimine Jõgeval
Jõgevamaa Südamehaigete Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi ümarlaud
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Kutsehaigete Ühingu õppereis
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Tugikeskuse teabepäev
Jõgevamaa Kootöökoja üldkoosolek
EPIK üldkoosolek
JPIK üldkoosolek
JPIK juhatuse koosolek
Jooksev nõustamine nii Koja kui ka liikmesorganisatsioonide poolt