Uuringud

Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuring 2020

Uuring – Täiskasvanud erivajadusega inimeste abivajaduse hindamine ning toetavate teenuste pakkumine

Miniuuringu kokkuvõte Puudega inimeste toimetulek kriisiajal (2020)
https://www.epikoda.ee/media/pages/uleslaaditud-failid/136826268-1600012939/epikoja-miniuuringu-kokkuvote-september-2020.pdf

UURING: Kõikidest ühistranspordi peatuste liikidest on parima ligipääsetavusega raudtee- ja trammipeatused – 21. mai 2020

Uuring: Proviisor olgu ravimite hulgimüüjast sõltumatu.

Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine, Saar Poll OÜ/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium

Puuetega inimeste organisatsioonide juhtimine – raske töö või hobi 2007

Puudetemaatika laiendamine regionaalpoliitikasse 2006

Lisa: Jõgeva linn

Lisa: Jõgeva vald

Lisa: Põltsamaa vald

Lisa: Tabivere vald

Lisa: Torma vald

Millist haridust ja rehabilitatsiooni me oma erivajadustega lastele tahame 2005 

Puuetega noorte probleemid ja lahendused 2004 – Fantaasia suvelaager

Jõgevamaa puuetega inimeste uuring 2003 – küsitlus

Agenda 2002 

Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide tõttu) abi vajavate pereliikmete ees (Sotsiaalministeerium/ Justiitsministeerium, 2012)
Kohaliku omavalitsuse poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine (SA Poliitikauuringute keskus PRAXIS/AS EMOR, 2011)

Toimetulekutoetuse uuringu lõpparuanne (AS Resta, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut/ Sotsiaalministeerium, 2011)

Soodustingimustel müüdavate ja laenutavate tehniliste abivahendite eraldamise menetlusskeemi analüüs (Ernst&Young, 2011)

Uuring „Kliendikeskne esmatasandi juhtumitöö ning juhtumikorraldus sotsiaalkaitse tervikliku koostoime tagamisel“ (KPMG Baltics OÜ/ Justiitsministeerium/ Sotsiaalministeerium, 2011)

Eesti sotsiaalkaitse süsteemi korralduse efektiivsuse analüüs (SA Poliitikauuringute keskus PRAXIS/ Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, 2011)

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2009 (GfK Custom Research Baltic/ Sotsiaalministeerium; Euroopa Sotsiaalfond, 2009/ 2010)

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2009 (Sotsiaalministeerium/ Euroopa Sotsiaalfond, 2009/ 2010)

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring (Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium/ Euroopa Sotsiaalfond, 2009)

Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine (AS PricewaterhouseCoopers Advisors/ Sotsiaalministeerium, 2009)

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring 2008 – täisraport (Sotsiaalministeerium, Saar Poll OÜ/ Euroopa Sotsiaalfond, 2008)

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring 2008 – lühiülevaade (Sotsiaalministeerium, Saar Poll OÜ/ Euroopa Sotsiaalfond, 2008)

Teisi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna uuringuid ja analüüse