Haapsalu Kutsehariduskeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida erinevatel erialadel nii noortel kui täiskasvanud õppuritel, nii päevases kui tsükliõppes olles eelnevalt omandanud põhiharidusekeskhariduse ja ka siis, kui põhikool on jäänud lõpetamata.

Haapsalu Kutsehariduskeskusel  on plaanis 2017. sügisel avada 2 õpperühma õpilastele, kes on lõpetanud 9. klassi õppides põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel või kellel on jäänud põhiharidus omandamata ning koolikohustuslik vanus on möödas.

1.       Abikokk – 1-aastane kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduseta-koolikohustusliku-ea-ueletanud-opilastele/76-abikokk
2.       Maaler  –  1-aastane kutseõpe

Liikumispuudega õppijale sobilikud erialad:

Põhihariduse baasil:
1.       Bürootöötaja – 3-aastane kutsekeskharidusõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil/769-buerootoeoetaja
2.       IT-süsteemide nooremspetsialist – 3-aastane õpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil/58-arvutid-ja-arvutivorgud-2

Täiskasvanud õppijale tsükliõppes põhihariduse baasil :
1.       IT-süsteemide nooremspetsialist – 2-aastane kutseõpe  http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil-vanus-25/88-it-suesteemide-spetsialist
2.       Tekstiilitöö – 2-aastane kutseõpe  http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil-vanus-25/87-tekstiilitoeoe

Täiskasvanud õppijale tsükliõppes keskhariduse baasil:
3.       Raamatupidaja – 2-aastane kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/taeiskasvanute-erialad/65-majandusarvestus
4.       Vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus – 6-kuuline kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/taeiskasvanute-erialad/937-vastuvotu-ja-majapidamistoeoed

Õppetöö Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub eesti keeles ning meie kool ja õpilaskodu sobivad liikumispuudega õpilastele.

Meil on hea meel, kui info meie kooli õppimisvõimaluste kohta jõuab õpihimuliste noorte ja/või täiskasvanuteni ja on abiks tulevikku suunatud otsuste ja valikute tegemisel.

Küsimuste ja mõtete tekkimisel palume julgelt ühendust võtta õppe- ja karjäärinõustajaga  – Liina Krips, tel 53229152, e-mail: liina.krips@hkhk.edu.ee.

NB! Loomulikult avame lisaks eeltoodutele veel palju õppegruppe erinevatel huvitavatel erialadel http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad.