Kasulikku infot

EPIKoja juhendvideo: 5 tegevussammu vajaliku abi saamisel | Eesti Puuetega Inimeste Koda (epikoda.ee)
Reporteritund. Puudega inimeste mured | Vikerraadio | ERR
Patsiendi hariduspäev: “Patsientide hääl: teadlik patsient ja ravimiohutus?” 19.09.2023 – YouTube
Erivajadusega üliõpilaste stipendiumite sügisene taotlusvoor 2023/2024 õppeaastaks
Küsi vaimse tervise teemal nõu ja abi
Koos saame energiakriisiga hakkama – energia säästu võimalused
Tasuta õigusnõustamine Eestis elavatele inimestele
Põltsamaa Facebook – https://www.facebook.com/Poltsamaa/
Teede talihooldus Põltsamaa vallale kuuluvatel teedel
Põltsamaa väärikate ülikool kutsub avastama pealinna
Ilmus novembrikuu Põltsamaa Vallal
Jõgeva Valla Teataja
Abivahendi vajajale – Sotsiaalkindlustusamet
Abivahendi teatmik – Sotsiaalkindlustusamet
Kaugtõlke teenus – Sotsiaalkindlustusamet
Kirjutustõlke teenus – Sotsiaalkindlustusamet
Puude tuvastamine – Sotsiaalkindlustusamet

https://epikoda.ee/ – Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon puuetega inimeste ühendustele üle Eesti, ühendades 16 piirkondilikku, 32 puude-spetsiifilist liitu ja ühendust ja 5 toetajaliiget. Omades puuetega inimesi puudutavates küsimustes valdkondlikku pädevust ja kompetentsi, osaledes esindus- ja eestkosteorganina puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamises ning teades läbi igapäevase võrgustiku töö puuetega inimeste olukorda, oleme esmaseks kontaktiks puuetega inimesi puudutavates küsimustes.

https://www.abitaja.ee/ – Eakatele ja erivajadustega inimestele telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus – https://www.hnrk.ee
Transporditeenus – https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/transporditeenus.pdf

Puudega laste tugiteenused
Kuhu ja kelle poole pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge? 

Lapsehoiuteenus – https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/lapsehoiuteenus.pdf

Tugiisikuteenus – https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/tugiisikuteenus.pdf

Eestis koostatud ravi- ja patsiendijuhendeid saab näha veebilehel www.ravijuhend.ee

Hopsti on uus kodumaine veebiportaal, mis toob kokku abivajajad ja tegijad. https://blog.hopsti.ee/

Kes kannab eakale vajalike sotsiaalteenuste kulud?

Valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleeme

Tartu Ülikooli Kliinikum https://www.kliinikum.ee/et/infovoldikud leiab infot tervisest ja selle hoidmisest ning samuti haiguste, protseduuride, uuringute, enesehoolduse kohta.

https://www.terviseinfo.ee/et/ tervise edendamise infoportaal.

https://toitumine.ee/ kõigile, kes hoolivad enda ja teiste heast tervisest ning soovivad toituda tervislikult ja tasakaalustatult.

Tervise Arengu Instituut https://www.tai.ee/et/. Siit leiab terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid

Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks. Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõpparuanne.
https://www.riigikantselei.ee/uudised/hoolduskoormuse-vahendamiseks-luuakse-rakkeruhm