Lingid

Riigikogu – https://www.riigikogu.ee/riigikogu/
Tartu Ülikooli Kliinikum – https://www.kliinikum.ee/
Tervisekassa – https://www.tervisekassa.ee/
Eesti Puuetega Inimeste Fond – http://www.epifond.ee/
Rapla Maakonna Puuetega inimeste Koda – facebook.com/RaplaKoda/
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda –  facebook.com/LaaneVirumaaPuuetegaInimesteKoda
Jõgevamaa Koostöökoda – http://www.jogevamaa.com/koostookoda/

  

Liidud, seltsid ja ühingud

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020