Tegevus 2020

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuskava 2020

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja fookusteema 2020-2022  on:

Puuetega inimeste aktiviseerimine, nende elukvaliteeedi ja toimetuleku parandamine ja puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalsete- ning majanduslike õiguste kaitsmine.
1. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja kogukonnaliikmete huvikaitse parandamine.
2. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine sisendi andmiseks puuetega inimesi puudatavatesseõigusaktidesse.
3. Koja liikmete ning võrgustiku kaasamine huvikaitsesse ja nende pädevuse tõstmine.
4. Koja rolli tugevdamine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamises.
5. Teabepäevade, koolituste, ümarlaudade, mõttevahetuste ja teiste uusi oskusi ja teadmisi andvate ürituste korraldamine puuetega inimeste aktiviseerimiseks ja huvide kaitseks.
6. Jätkub kogukonna, puuetega inimeste ja vabatahtlike kaasamine erinevatesse Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide tegevustesse.
7. Arvutikasutamise oskuste õpetamine eesmärgiga laiendada teabe kättesaadavust puuetega inimeste hulgas.
8. Info jagamine Jõgeva Puuetega Inimeste kodulehel http://www.jogevapik.ee/ ja Facebookis (https://www.facebook.com/JPIKoda/).

Planeeritud tegevused 2020 aastal:

Jaanuar – 29.01.2020 kell 15.00 JPIK üldkoosolek
 
Veebruar – Koosolek ruumide küsimuses
 
Märts – Jõgevamaa PIK liikmetele infopäev (räägime tervisest)
17. märts Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 25. aastapäeva konverents.

Aprill – Jõgevamaa PIK liikmete mõttemaru  arengu teemadel.

Mai – Puuetega inimeste perepäev Põltsamaa ( Toimub seminar teemal “Räägime mälust ja selle treenimisest”. Tutvustatakse Põltsamaa valla sotsiaaltöö korraldusega. Esinevad Põltsamaa isetegevuslased. Kuna päev on pikk pakutaks osalejatele lõunasuppi. Üritusele toob ja viib tellitus

Juuni – üldkoosolek
 
August – kolme maakondliku koja  (Lääne-Virumaa, Rapla, Jõgeva) ühisüritus

September – Jõgevamaa PIK liikmetele infopäev (kogemusnõustamisest)

Oktoober – 20.oktoober Töötukassa Töömess Põltsamaa

November – Jõgevamaa Puuetega Inimeste koja 20 sünnipäev ja rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Detsember – arenguseminar Haapsalus