Lihtsustatud viiped

Selle listi liikmetele, teie kolleegidele viide lihtsustatud viibete lehele haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel: Lihtsustatud viiped | Haridus- ja Noorteamet (harno.ee)

Allpool on lingid konkreetsetele viibetele – nii infograafikas kui videonäidistena.

  • PCI lastele ja täiskasvanutele, kelle häiritud suumotoorika ei võimalda kasutada teistele arusaadavat kõnet, kuid kelle käte motoorika võimaldab kasutada vähemalt ühte kätt.
  • Vaimupuudega lastele, kelle kõne erinevatel põhjustel hilineb või on suhtlemiseks ebapiisav.
  • Downi sündroomiga lastele, kelle vaimse mahajäämuse tõttu on võimalik varakult diagnoosida probleeme kõne arengus.
  • Alaalia diagnoosiga laste puhul aitavad viiped kõnet asendada, esile kutsuda ja hiljem toetavad paralleelselt kõnega kommunikatsiooni.
  • Afaasia diagnoosiga inimeste puhul asendavad viiped kõnet ajutiselt või jäädavalt.
  • Kõnet toetavate ja/või asendavate lihtsustatud viibete kasutamisoskust vajavad peale kommunikatsiooni probleemidega inimese ka temaga suhtlejad lähikeskkonnas: perekond, tegevusjuhendajad, kokk, bussijuht, koristaja, juhataja jne. Oluline on viibete kasutamine igapäevaste toimingute käigus: söömisel, jalutuskäigul, riietumisel, pesemisel jne.

Viiped: