Eesti Töötukassa YouTube kanal

Eesti Töötukassa jaoks on oluline toetada igat õpilast tema haridustee valikute tegemisel, osutades karjääriteenuseid. Karjäärispetsialistid märkavad oma töös tihti noorte ja nende lapsevanemate kimbatust ja muret. Ei olda kindel milliseid valikuid teha ning kuidas neid ellu viia. Kasvamas on ka nende õpilaste hulk, kes vajavad lähtuvalt oma eripäradest õpingutes ning edasistes valikutes täiendavat tuge.

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning valdkondlike ekspertidega üle Eesti oleme valmis saanud mitmekülgse valiku videotest. Need aitavad tuge vajava õpilase lähedastel, haridustöötajatel, tugispetsialistidel ja teistel tugivõrgustiku liikmetel mõista noort, tema vajadusi ja valikuvõimalusi. Videote loomisel pidasime silmas, et edastatav info oleks võimalikult lihtsalt mõistetav ning annaks lisaks teadmistele ka julgust ja inspiratsiooni.

Palun jagage videolinke oma kolleegide, klientide ja teistega, kes võivad saada sellest kasu. Soovime, et videod jõuaksid võimalikult paljude lastevanemate, haridustöötajate, tugispetsialistide ja teisteni. Seda ikka selleks, et täiendava toe vajadusega õpilased tunneksid end hästi ning hoitult oma esimeste karjäärivalikute tegemisel ning nende liikumine haridusteel oleks võimalikult sujuv.

Kõik temaatilised videod on kokku koondatud meie YouTube kanalis esitluskogusse „Tuge vajava õppija toetamine karjääriteel“.

Esitluskogu koosneb järgnevatest teemadest:
Kuidas toetada õppija üleminekut ühest koolist teise?
Kuidas mõista tuge vajavat noort?
Kuidas lapsevanemana toetada oma last edasiliikumisel?
Lapsevanema roll tuge vajava noore karjääritee kujundamisel
Kuidas on korraldatud hooldusõpe?
Kuidas kooliga suhelda oma lapse vajadustest?
Kui lapse ümber on palju spetsialiste, kuidas toimetada?
Nipid, mis toetavad uude kooli minekuks valmistumist
Tuge vajav õppija kutsekoolis
Tuge vajav õppija gümnaasiumis
Tuge vajav õppija ülikoolis
Meelesüsteemid ja kuidas need inimest mõjutavad
Mis on alternatiivne kommunikatsioon ja kuidas seda kasutada?
Räägime töövõime hindamisest
Kui täiskasvanud soovib jätkata õpinguid ja toevajadusega õppija

Eesti Töötukassa karjääriteenustel on olemas ka karjääriveeb minukarjäär.ee , kust on vajalikku infot noorele, lapsevanemale, haridustöötajale, kui tugispetsialistile. Lehelt leiab lisaks mitmekülgsele materjalikogumile teste, videoid, töölehti ja muud.

Samuti pakuvad meie karjäärispetsialistid karjääriteenust nii noortele, lapsevanematele kui ka täiskasvanutele. Kohtuda saab nendega silmast silma, telefoni teel või veebis. Teenus on kõigile tasuta. Rohkem infot leiate minukarjäär.ee lehelt: minukarjaar.ee/et/sisu/miks-tulla-karjaarinoustamisele