MARAC 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET – Kuulamissoovitus 

Meie MARAC vabatahtlik Eve Mahhov andis intervjuud psühhiaatria residendile Ove Liisile tema Instagrami kanalis, kus rääkis, kuidas toetada kriisis inimest ja sealjuures hoida enda vaimset tervist.

Kuula saadet siit: https://www.instagram.com/p/Cwkm1mGNOek/

Pea meeles, et ükski mure pole liiga väike. Ära jää oma muremõtetega üksi – lahendus on alati olemas. 
Ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefonil 116 006 pakume sulle tuge, kui oled kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Toetame ka suitsidaalses kriisis olevaid inimesi.
Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123 on mõeldud täiskasvanutele ärevuse maandamiseks, toimetulekuvõime parandamiseks ja eluliste teemade arutamiseks. Nõustaja toetab probleemidele lahenduse leidmisel ja vajadusel suunab edasi vaimse tervise veebinõustamisele. Liinile saad helistada kell igapäevaselt kell 10-24 (kell 10-24 emotsionaalse toe nõustajad, kell 16-24 hingehoiu nõustajad).

Kui sa eelistad telefonikõne asemel kirjutamist, pakume sulle ööpäevaringset tuge https://www.palunabi.ee/et vestlusaknast.

Ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefonil 116 006 pakume sulle tuge, kui oled kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Toetame ka suitsidaalses kriisis olevaid inimesi.

Kui sinu elus on tekkinud pingeid ja raskusi ning sa tunned vajadust nendest kellegagi rääkida, broneeri aeg tasuta vaimse tervise veebinõustamisele meie kodulehel – https://www.palunabi.ee/et/emotsionaalne-tugi.

Kas teadsid, et…
MARAC on juhtumikorralduse mudel, mis toetab kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvreid, mis tähendab ohtu inimese elule või rasketele tervisekahjustustele. MARAC-i võrgustikku kuuluvad ohvriabi, politsei, omavalitsuse, naiste tugikeskuse, prokuratuuri, lastekaitse ja teiste vajalike partnerite esindajad. Olulisel kohal selles mudelis on vabatahtlik, kes on kõige vahetum kontakt ohvriga ja töötab ohvriabitöötaja juhendamisel.

Rohkem infot MARACi kohta leiab meie kodulehelt https://sotsiaalkindlustusamet.ee/MARAC