2008 – Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine 14.11.08