2010 – Hoolida – õigus või kohustus ja Koostöö=Lahendused