Uudiste arhiiv

2023 toimunud üritused

10. juunil 2023
 toimub Narvas Rugodivi Kultuurimajas puuetega inimeste kultuurifestivali, mis tähistab kahekümne seitsmendat toimumiskorda. Neil huvilistel, kes kohapeale minna ei saa, kuid soovivad kultuurifestivalist osa saada, on võimalus jälgida otseülekannet EPIKoja Youtube kanalil: https://youtube.com/live/qWUQoY9DhX8?feature=share

24. aprill kell 14.30 – JÕGEVAMAA VAEGNÄGIJAD ja SILMALAEGAS ootab oma praegusi ja uusi kliente nägemisabivahendite esitlusele PÕLTSAMAA PÄEVAKESKUSES Põltsamaa, Lossi 47

20. aprillil kell 11.00-15.00 Eesti Puuetega Inimeste Koja suures saalis (Toompuiestee 10, 10137 Tallinn) ning veebis – Patsiendi hariduspäev “Patsientide hääl: mida teha, kui ravi pole kättesaadav?”

2016 toimunud üritused

18. novembril kell 11.00 Jõgeva Kultuurikeskuses Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja korraldatud ABIVAHENDITE MINIMESSTutvustati abivahendeid ning nende soetamise võimalusi.

19. oktoobril kell 13.00diabeetikute ja vaegkuuljate teabepäev Põltsamaa Päevakeskuses.

15. septembril kell 12.00 – Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev Jõgeva Linnaraamatukogu lasteosakonna saalis (Lai 4, Jõgeva linn) 1. Uued suunad diabeetikute ravis – Siret Kalling, endokrinoloog 2. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamine Jõgeva linnas – Anneli Lääne, Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

11. juuni koguperepidu “Puude taga on inimene” (Tallinn-Stroomi rannaala). Kohal olid andekad muusikud, tantsijad, kunstnikud, näitlejad, sportlased ja käsitöömeistrid – seda puudest või selle puudumisest hoolimata. Filmi- ja etendustelgis sai vaadata filme “Must alpinist” ja “Supilinna salaselts” ning nautida etendust “Pime päev”. Festivalil oli esindatud nii käsitöö ja kunst, muusika, etenduskunstid ja kino, tants ja sport. Lisaks pimekohvik, laste- ja lastemeelsete.

11. mail kell 12.00 toimus Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev Jõgeva Linnaraamatukogu lasteosakonna saalis. Muutustest sotsiaalhoolekandes – Luule Palmiste, Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist. Sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Sotsiaalkindlustusametis – Helbe Karukäpp Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Tööalane rehabilitatsioon – Agnes Harjurand ja Tiia Kütt, Eesti Töötukassa juhtumikorraldajad.

23. märtsil kell 12.00 – Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek-teabepäev Jõgeva Linnaraamatukogu saalis. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine. Kevadised soovitused diabeetikutele – Hille Kruse

Tasuta õigusnõustamise teenus puudega inimestele jätkus 2016. aastal Tallinnas, Rakveres, Tapal, Pärnus ja Tartus. Tartus korraldati juriidilist nõustamist 4 tundi kalendrikuus, mis toimus iga kalendrikuu kolmandal neljapäeval algusega kell 12.00 kuni 16.00

2015 toimunud üritused

28. detsembril 2015 – Kuremaa ujulas Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste ühingu jõuluüritus. 

04. detsembril 2015 – Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva ja Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja 15. aastapäeva tähistamine Jõgeva Kultuurikeskuses.
 *Rääkisime töövõimereformist *ITAK tutvustas abivahendeid *Tervislikust toitumisest rääkis Toivo Niiberg *Esines Eesti väljapaistvamaid baritone Atlan Karp *Tänasime vabatahtlikke ja sõime sünnipäevatorti. Üritust toetas kohaliku omaalgatuse programm. Kontserdi korraldas Pille Lille Muusikute Fond.

12. novembril kell 12.00 toimub Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev Jõgeva haigla saalis. Naer on terviseks – Ene Mander, Tartu Naeruklubi. Sotsiaalhooldusest – Aime Meltsas, Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.

05. novembril 2015.a  kell 11.30  Vaegkuuljate teabepäev Põltsamaa Päevakeskuses

Uus abivahendite saamise kord ja uued kuulmisaparaadid.Lektor Tiia Johannes – Tartu Kuulmiskeskusest. Ene Oga – Eesti Vaegkuuljate Liidu Rehabilitatsiooni grupist

23. septembril kell 10.30 toimus Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev Koja ruumides. Uut abivahendite saamise korda ja uusi kuulmisaparaate tutvustas Tiia Johannes.

10. septembril kell 12.00 toimus Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi TEABEPÄEV Jõgeva haigla saalis. Tervislik toitumine ja diabeet – Annely Soots. Mis tehtud, mis teoksil – Aavo Aru

20.-21. juuli 2015 – Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühingu Suvepäevad 20.-21. juuli Udu talus (Änkküla, Palamuse vald).

04.-05.07.15 korraldas Eesti Psoriaasiliit suvekooli “Psoriaas ja ühiskond” Voore Puhkekeskuses

17. juunil Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek

4. juunil kell 11.00 puuetega inimeste PEREPÄEV Mustvees. Avasõnad maavanemalt, Mustvee linnapea ja sotsiaalnõuniku tervitused, Vitamiinid meie elus, Tervislik liikumine, Taaskasutuse töötuba, Naisansambel Rodnik, Noored võistlustantsijad. Võimalus tutvuda kaalumuuseumi, sadamahoone ja Betaania koguduse hoonega

13. mail 2015 kell 12:00 Põltsamaa Päevakeskuses (Lossi tn 47) PÕLTSAMAA VAEGKUULJATELE JA DIABEEDIKUTELE KEVADINE TERVISE- JA TEABEPÄEV

20. aprill 2015 kell 14.00 VAEGKUULJATE TERVISE- JA TEABEPÄEV 

1. Kuulmisohutus ja kuulmislanguse järjest uuematest põhjustest heaolu ühiskonnas.

2. Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise ja häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus.  

3. Proovimine, vajadusel ja soovi korral nende tellimine;

Teabepäeva korraldajad: JÕGEVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA ja KADRIMARDI OÜ (www.kadrimardi.ee)

18. aprill 2015 kell 11.00 V Rahvusvaheline akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestival

8. aprillil 2015 Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühingu õppereis Avinurme. Avinurme Päevakeskuse, Elulaadikeskuse ja Puiduaida külastamine. 

9. märtsil 2015 kell 15.15-17.00 Nõustamine võrdse kohtlemise teemal Jõgeva maavalitsuses II korrusel ruumis 204 (Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed? Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?      Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue? Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?)

19. veebruaril kell 12.00 Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek-teabepäev Jõgeva haigla saalis.
Päevakord:
Seltsi tegevus 2014.a ja 2014. majandusaasta aruande kinnitamine – A. Aru seltsi juhatuse esimees
Revidendi arvamus – H. Ani
Seltsi juhatuse ja revidendi valimised
Uue glükomeetri Contur+ tutvustus – M. Sõnajalg, Allium UPI tootejuht
Sotsiaaltöö spetsiifika – L. palmiste, Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist
Võtame vastu liikmemaksu. soovi korral vahetatakse välja vana glükomeeter Contur+ uue vastu.

14. veebruaril tähistas Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühing sõbra- ja vastlapäeva 

14. jaanuaril kell 12.00 diabeetikute teabepäev Jõgeva haigla saalis

1. Mul on diabeet, mis saab edasi? Aili Saukas – Ida-Tallinna keskhaigla diabeediõde

2. Glükomeetri CareSens N ja jahetasku Frio tutvustamine. Ingrid Susi – AB Medical Group tootejuht

3. Kodune Ohutus. Maiu Veltbach – Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

2014 toimunud üritused

17.12 kell 10.00 JPIK üldkoosolek Ristiku 3, Jõgeva. Päevakord:

*Loomemaja rajamine Jõgeva linna – Kersti Kurvits, JAEK *Juhatuse liikmete valimine

15. detsembril kell 14.00-16.00 annab võrdõigusvoliniku kantselei jurist Siiri Grünbaum õigusnõu võrdse kohtlemise teemal. Nõustamisele on oodatud ka esindusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste töötajad ning ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel võrdse kohtlemise küsimustes. Tööandjatel on võimalik küsida infot selle kohta, kuidas oma organisatsioonis võrdne kohtlemine tagada.

12. detsembril kell 10.00 teabepäev “Autism – oska märgata ja mõista” – Marianne Kuzemtšenko Eesti Autismiühingust.
Registreerimine 503 6656 võijogeva.tugikeskus@gmail.com

10. detsembril Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu jõuluseminar Põltsamaal. Info Tiit Bergmann tel 5345 8846

25. novembril 2014 – Rahvusvaheline puuetega inimeste päeva tähistamine Jõgeva Kultuurikeskuses